Få 50% bidrag av din installation av laddbox

Allt fler upptäcker fördelarna med att äga elbilar och laddhybrider. Utvecklingen går ständigt framåt och bilarna blir bättre både gällande prestanda och räckvidd. Nu finns även möjlighet för dig som har eller funderar på elbil att få en egen laddbox installerad förmånligt i ditt hem.

Grebo-El_HQ-104

Säker och snabb laddning med laddbox hemma
Att installera en egen laddbox hemma gör laddningen av din elbil både snabbare och mer säker. Visserligen går det att ladda den i vanligt jordat vägguttag, men det är inget som Elsäkerhetsverket rekommenderar på grund av brandrisken. De är helt enkelt inte dimensionerade för att klara av den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det tar dessutom mycket längre tid att ladda en elbil i ett vanligt vägguttag. Utvecklingen av batterier till elbilar blir också allt större. Det innebär att det i framtiden inte längre kommer att gå att ladda sin elbil från tomt till fullt i vägguttaget på acceptabel tid.

Bidrag kan ges för installation av laddbox
När du installerar en laddbox kan du få ett laddboxbidrag som täcker upp till 50% av enheten, material och installationsarbetet.

På Grebo EL erbjuder vi en helhetslösning för dig där vi tar hänsyn till dina förutsättningar i din fastighet. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med din laddbox eller kontakta oss via telefon eller epost.