Certifikat

ISO 9001

Kvalitet enligt ISO 9001

På Grebo EL kontrollerar vi varje leverans så den motsvara god kvalitet enligt ISO 9001. Vi följer en standardiserad process i vårt arbete följer underlag och instruktioner så vi varje gång uppnår bästa möjliga resultat.

ISO 14001

Miljö enligt ISO 14001

I samtliga projekt följer vi kraven för ett hållbart miljöarbete enligt ISO 14001. Våra processer har alltid hållbarhet i fokus och varje medarbetare är utbildad kring att utföra ett arbete med minimal miljöpåverkan.

ISO 45001

Arbetsmiljö enligt ISO 45001 

På Grebo EL är det avgörande att våra medarbetare kan känna sig trygg och arbeta i en säker arbetsmiljö enligt ISO 45001. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska ha en god fysisk och psykisk hälsa.