Företagspolicy

För oss på Grebo EL är det viktigt att arbetar med långsiktighet i fokus. Vi är måna om att skapa en arbetsmiljö där medarbetare, partners och kunder trivs och känner sig säkra. I allt vi gör har vi även ett miljöfokus kring material, förbrukning och arbetssätt.

Grebo EL skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa utbud avseende elinstallationer.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens.

Tillsammans är vi ett professionellt gäng som levererar med hög kvalité och ett stort personligt engagemang och strävar alltid efter att nå våra uppsatta mål.

Vår verksamhet ska i alla led präglas av våra värdeord, Respekt, Kompetens och Glädje.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening.

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppföljs.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.