Offentlig sektor

En stabil och långsiktig partner

Grebo EL har lång erfarenhet av att samarbeta med offentliga verksamheter och våra kompetenta projektledare och elektriker förstår vikten av ett hållbart arbete med särskilda krav.

Helhetsgrepp på projektet

För oss är det viktigt att vi vet vad vi håller på med. Därför sätter vi stor vikt vid att hålla oss ajour med vad som händer inom vårt område vad gäller teknisk utveckling, marknadsläge och ny lagstiftning. Vi är en partner med målet att på ett tryggt sätt leverera de bästa lösningarna.

Det gör vi genom att se helhetsbilden för ett projekt vilket inte bara omfattar kunskap om projektet i sig utan även en tanke om vad projektet påverkar. Vilken samhällsnytta är det vi skapar och hur gör vi det på ett effektivt sett utifrån både ekonomiska och energimässiga kostnader?

Grebo-El_HQ-158

Samverkan säkerställer kvalitét

Vi samarbetar och samverkar tätt tillsammans med våra uppdragsgivare för att hela tiden kunna belysa viktiga faktorer i ett projekts livscykel. På så sätt kan vi upprätthålla rätt kvalitét och säkerställa att vi hela tiden levererar säkra, stabila och trygga lösningar till våra kunder.

Genom våra väl inarbetade arbetsprocesser genomför vi ständigt förbättringsarbete som medverkar till att göra oss mer effektiva och kontinuerligt få fram mer hållbara lösningar. För att kunna leverera den bästa lösningen engagerar vi oss från idé till färdig installation och finns där som en partner även långsiktigt.

Grebo-El_HQ-200

Ansvar ger trygghet

Att arbeta mot offentlig sektor innebär ett stort ansvar då det i slutändan påverkar samhället i stort. Vi arbetar med ett transparent förhållningssätt för att tydligt belysa progressionen i våra projekt. Det betyder att du som uppdragsgivare hela tiden kan se vår projekonomi och ha en nära kontakt med projektet under projektets gång. Vår ledstjärna är att leverera de bästa lösningarna oavsett storlek på projekt. Men resan är resultatet och när vi genomför den på ett tryggt sätt uppnår vi våra högt ställda mål.

Grebo-El_HQ-164