Grebo-El_HQ-241

Universitetet, D-huset

Tjänster Elinstallation
Uppdragsgivare Akademiska Hus
Plats Linköping
Färdigt 2020

Ombyggnad och anpassning av D-Huset och Hus Zenit på Linköpings Universitet