Grebo-El_HQ-275

Kvarteret Bäcken, Berga

Tjänster Elinstallation
Uppdragsgivare Peab
Plats Linköping
Färdigt 2022

Nybyggnad av bostäder, 52st i Kv. Bäcken och 54st lägenheter Kv. Panorama