grebo-el_vallastaden-1

Kv. Intellektet, Vallastaden

Tjänster Elinstallation
Uppdragsgivare AB Stångåstaden-AB Studentbostäder-St. Kors Fastighets AB / Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Plats Linköping
Färdigt 2017

Nybyggnad av 214 lägenheter samt lokaler och kontor. Projektet är en del av bo- och samhällsmässan, Bo2017.